Původní stav, ukázka z návrhu, stav po realizaci - 11 (17)

o jeden zpět

Skalka ve svahu

Skalka ve svahu


www.zivezahrady.cz