Původní stav, ukázka z návrhu, stav po realizaci - 14 (16)

o jeden zpět

Pohled z balkonu

Pohled z balkonu


www.zivezahrady.cz