Původní stav, ukázka z návrhu, stav po realizaci - 7 (16)

o jeden zpět

Osázení u terasy

Osázení u terasy


www.zivezahrady.cz