Původní stav, ukázka z návrhu, stav po realizaci - 5 (7)

o jeden zpět

Osázení záhonu

Osázení záhonu


www.zivezahrady.cz